Vipuombud och stödpersonal

När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta våra VIPU-ombud.

VIPU-ombud 2023

Greger Forsblom
0500 368 852, ESSE

Folke Krohn
0500 568 251, KORSHOLM

Bjarne Mara
050 557 5179, KORSHOLM

Christer Öist
050 518 1057, KORSHOLM

Sanna Särs
040 736 2132, KARLEBY, KRONOBY

Guy Norrbygård
0500 563683, KARLEBY, KRONOBY

Markus Storbacka
040 557 7974, KARLEBY, KRONOBY

Patrik Björknäs
040 585 4531, LAPPFJÄRD

Christian Storm
050 362 4691, MALAX

Magnus Berg
040 545 7826, MUNSALA

Johan Willman
050 462 6042, NYKARLEBY

Mikael Hägglund
0500 866 806, ORAVAIS

Jonas Kackur
050 302 5161, PEDERSÖRE

Mats Källman
050 511 1354, PURMO

Ulf Härtull
0500 320 687, VÖRÅ

Maarit Boij
0400 367 713 PÖRTOM, YTTERMARK

Stefan Guldén
050 561 1713, YTTERMARK

Stefan Nordman
040 026 6682, NÄRPES, KRISTINESTAD

Jan Granskog
050 520 6237, ÖVERMARK

Kennet Franzén
050 323 1802, ÖVERMARK

Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden hjälper lantbruksföretagare att orka och stödjer bönder som befinner sig i en svår livssituation. Projektets långsiktiga mål är att utveckla en modell för tidigt ingripande och bilda ett nätverk av lantbrukets intressentgrupper som stöd för lantbruksföretagare.

Kontaktuppgifter Österbotten:
Susann Rabb
050 3318521
susann.rabb@mela.fi.

Tilläggsinformation:
Ta hand om bonden på www.mela.fi.
Ta hand om bonden-flyer.
www.mela.fi/sv/arbete-och-halsa/ta-ha

Landsbygdens stödpersonnätverk

Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner för lantbrukare, skogsägare och alla invånare på landsbygden. Växer dina problem dig över huvudet, saknar du någon att tala med om vardagens bekymmer eller om en svår livssituation? Då kan du få hjälp av en svensk stödperson i din egen region eller från någon annan region.

Nätverket baserar sig på frivilligt arbetet och verksamheten omfattar hela landet. Stödpersonerna erbjuder huvudsakligen kortvarig (vanligtvis 1-6 månader) samtalshjälp per telefon men också långvariga stödförhållanden är möjliga.

Kontakta de ansvariga stödpersonerna direkt; du har tillgång både till svensk- och finskspråkiga stödpersoner.

Tilläggsinformation och kontaktuppgifter finner du på stödpersonnätverkets hemsida eller här nedan. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Stödpersoner i Österbotten

Mats Ingves
0400 788 890

Anne-Maj Bergkulla-Ingves
0400 259 326