Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har ungefär 150 anslutna gårdar med 250 personmedlemmar fördelade på fyra lokalavdelningar. 

  • Frilandsodlarnas lokalavdelning
  • Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter
  • Malaxnejdens trädgårdsproducenter
  • Närpes trädgårdsproducenter

Dessutom finns cirka 90 gårdar med 130 personer som är stödande medlemmar.

Verksamheten leds av trädgårdsutskottet där trädgårdsombudsmannen fungerar som sekreterare. Varje höst hålls det så kallade representantskapsmötet där lokalavdelningarna väljer vem som skall föreslås till utskottet. Utskottet väljs av förbundsstyrelsen.

Trädgårdsutskottet 2024

Emma Granö-Ring, ordförande (Närpes trädgård)
Jens Juthström och Mikael Åkersten (Korsnäsnejden) (suppleant Kenneth Westberg)
Tore Svarvar och Conny Söderback (Malaxnejden) (suppleant Håkan Berg)
Patrik Sigg och Jennifer Ivars (Närpes trädgård) (
suppleant Jonathan Nordberg)
Stefan Gulin ÖSP-styrelsens representant/sakkunnig
Tomas Lindfors (producentägda företag). 

Trädgårdsombudsman Johanna Smith är sekreterare.

Frilandsodlarnas lokalavdelnings styrelse

Christer Finne, ordförande (Solf)
Peter Sjöblom (Tjöck)
David Björk (Österhankmo)
Anders Lillhannus (Lappfjärd)
Johan Segerstam (Socklot)
Jan-Ole Sandås (Jussila) 

Webbplatsen Växtkraft (vakra.fi)
 
ÖSP:s alla växthusprojekt finns samlade på en gemensam webbplats kallad Växtkraft (www.vakra.fi)

Ni är även välkomna att följa projekten på vårt Instagramkonto @vakra.fi.

Växtkraft fungerar som en plattform för utvecklingen av den inhemska växthusbranschen.

På Växtkraft informerar vi om vad som är aktuellt inom projekten och man kan ta del av projektens och övrigt material i form av dokument och videon. Där finns även mycket intressant material från ÖSP:s tidigare projekt.